Původ rhodéských ridgebacků je velice starodávný, první zmínky o psovi s obráceně rostoucí srstí na hřbetě pocházejí z Egypta zhruba 4000 let př. n.l.

 egyptianmurals

Jedna z prvních kreseb domestikovaného psa

  Plemeno rhodeský ridgeback pochází z Jižní Afriky a bylo vyšlechtěno z původních psů afrických Hotentotů a evropských plemen loveckých psů, která si přivezli přistěhovalci (nejčastěji je zmiňován bladhaund, pointr, německý ohař, mastif, doga, chrt, erdelteriér a skotský jelení pes). K prvním křížení docházelo v průběhu 18. století protože lovečtí psi z Evropy nebyli k lovu vzhledem ke klimatickým poměrům dostatečně vytrvalí a lovečtí hotentotští psi se zase nehodili pro svoji vcelku malou velikost. V 19. století pak křížení pokračovalo mimo jiné i v jižní oblastí dnešní Zimbabwe, tehdejší Rhodesie (od tud Rhodéský). V roce 1922 byl vytvořen první oficiální standard a od roku 1924 je plemeno RR mezinárodně uznané. Do Čech se dostali první rhodéští ridgebackové v roce 1987.

corneliusvanrooyen_vlaam

Cornelius van Rooyen a jeho oblíbený pes Vlaam

  V každé hisotrii rhodéských ridgebacků by neměli chybět tři jména a to Charles Helms, který přivedl psy s ridgem do Jižní Rhodésie, Cornelius van Rooyen, který křížil tyto psy s jeho loveckými psy. Nejvýsadnější místo v historii zaujímá Francis R. Barnes, zakladatel Parent Club v Rhodesii a tvůrce prvního standardu plemene rhodéského ridgebacka v letech 1922-1924.

barnes_at_eskdale

F.C.Barnes na farmě v Eskdale

 Hlavním úkolem ridgebacků (nejčastěji pracovali ve smečce dvou až čtyř jedinců) bylo držet v úzkých predátory, obzvláště lvy, dokud nepřišel lovec. Pověra, že ridgebackové lvy zabíjeli, není pravdivá. Při lovu se uplatňovala jejich mimořádná pohyblivost, síla a schopnost pohybovat se stále rychleji a obratně unikat a vyhýbat se lvím drápům. Touto cestou lovu se vyvinul v nesmírně obratného a přitom velmi opatrného psa. Dále se využívali k ochraně domu, pásli dobytek a případně lovili. V dávných dobách byli používáni také jako honiči.

rrandlion

Smečka ridgebacků v akci