Handling znamená předvedení psa ve výstavním kruhu. Seznam výstav najdete na stránkách ČKRR společně s informacemi o jednotlivých výstavách. Hlídejte si termíny výstav, většinou je nutné přihlásit se zhruba 2 měsíce předem (vyplnit a odeslat přihlášku a zaplatit poplatek).      

 

Jak se připravit      

Vy jako vystavovatel (handler) byste měli být vnitřně vyrovnaní, měla by z vás vyřazovat jistota a klid, čímž dodáte odvahu nejen psovi, ale i sami sobě. Důležité je i oblečení, v kterém vystavujete – nemělo by to být sportovní, spíše lehce sváteční a hlavně by nemělo vadit v pohybu, také by nemělo barevně splývat s barvou psa.      

Předvedení psa je hlavně o tréninku, opravdu jen zřídka se setkáte se psy, kteří se bez přípravy rádi předvádí v kruhu. Při přípravě na výstavu platí to samé co při výcviku poslušnosti. Tedy cvičit jen tak dlouho, dokud pes jeví o trénink zájem (třeba jen několik minut) a zábavnou formou. Jakmile pes už ví jak na to, příležitostně vše jen procvičujte a týden až 14 dní před výstavou trénujte několik minut každý den.      

Doporučuji i při tréninku vždy používat výstavní vodítko, pes si to bude pamatovat a bude vědět, že se teď cvičí. Připravujte psa v nejrůznějších podmínkách, někdy výstavy probíhají v hale, jindy venku, někdy na hladkém povrchu, koberci, jindy na asfaltě, trávníku nebo betonu.      

 

         

Co musí pes splňovat      

 Pes by měl být v dobré kondici a čistý – vyčistěte před výstavou uši a zuby a důkladně vykartáčujte. Pokud chcete psa vykoupat, tak doporučuji ne den před výstavou, ale o několik dní dříve. Pes musí být zdravý a nemít prošlá očkování (očkování proti vzteklině a dalším infekčním chorobám musí být staré nejméně jeden měsíc a nejvíce jeden rok).      

Pes musí stát v klidu ve výstavním postoji, což znamená: přední nohy kolmo k zemi, zadní mírně protažené dozadu, tak aby měl rovná záda a hlavu vzpřímenou.      

Pes se musí naučit běžet vedle Vás v kruhu v takové rychlosti a směru, který určíte Vy, aniž by za Vámi zaostával, tahal za vodítko nebo na Vás skákal. Ideálně by vše mělo probíhat na povoleném vodítku. Hlava psa by měla být držena vzpřímena, nenechte jej čichat na zemi.      

Pes si musí nechat prohmatat tělo – jedná se především o zkontrolování tetování v uchu a u psů o kontrolu varlat. Také si musí nechat otevřít tlamu a prohlédnout zuby.      

Pes se nesmí chovat k ostatním psům agresivně, ani by si s nimi neměl hrát nebo se očichávat.      

       Při bonitaci se navíc měří výška psa (většinou železnou konstrukcí s jedním pohyblivým ramenem). Doporučuji doma trénovat, aby se pes měřidla nebál.      

 

Co sebou na výstavu    

Měli byste na výstavu vždy mít vstupní list, potvrzení o zaplacení výstavného poplatku, očkovací průkaz, PP, klec, stan nebo deku, výstavní vodítko i normální vodítko s obojkem, náhubek, pytlíček na výkaly, odměny nebo hračku, s kterou jste cvičili, misku na vodu a vodu. Někdy se vyžaduje potvrzení od veterináře, že je pes v pořádku nebo i razítko od státní veterinární správy (oboje staré maximálně 3 dny). Pro páníčky je pak dobrá skládací stolička a malé občerstvení.      

 

Hodnocení      

Psi jsou hodnoceni známkou a stužkou. V zahraničí často stužky nedávají a dostanete jen kartičky, někde ani to ne. Váhu každé známky je pak třeba zohlednit typem výstavy a konkurencí.      

Známky – stužky      

Výborná (V) – modrá stužka
Velmi dobrá (VD) – červená stužka      

Dobrá (D) – zelená stužka
Dostatečná (Dost.) – fialová stužka      

Třída štěňat a dorostu      

Velmi nadějná – žlutá stužka
Nadějná – bílá stužka      

    

Třídy     

4 – 6 měsíců: třída štěňat      

6 – 9 měsíců: třída dorostu      

9 – 18 měsíců: třída mladých      

15 – 24 měsíců: mezitřída      

od 15 měsíců: otevřená třída, třída pracovní a třída šampionů      

od 8 let: třída veteránů      

      

Tituly      

CAJC – tj. čekatelství šampionátu mladých zadané ve třídě mladých psovi a feně V1.    

CAC – tj. čekatelství českého šampionátu krásy zadané psovi a feně V1 ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů.    

r.CAC – tj. rezervní CAC pro psa i fenu ze třídy, kde byl zadaný CAC, V2 ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů.    

CACIB – tj. čekatelství mezinárodního šampionátu krásy navržený rozhodčím nejkrásnějšímu psovi a feně v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, šampiónů (V1 CAC)    

r. CACIB – tj. rezervní CACIB navržen nejkrásnějšímu psovi a feně se známkou V2. Postupují V2 r.CAC ze třídy, kde byl navržen CACIB a V1 CAC z ostatních tříd.    

Vítěz výstavy (BIS) – zde soutěží všichni vítězové skupin FCI.    

Vítěz skupiny (BIG) – zde soutěží všichni vítězové plemen (BOB) odpovídající skupiny FCI.    

Vítěz plemene (BOB) – Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC a podle typu výstavy z konkurence klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě do soutěže o BOB postupují všichni držitelé CAJC + pes i fena s titulem CACIB (pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu Národní vítěz, postupují do soutěže všichni CAJC a CAC)    

Nejkrásnější veterán – pes nebo fena z vítězů tříd veteránů.      

Národní vítěz – pro nejkrásnějšího psa i fenu jednotlivých plemen na některých národních výstavách z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů (z V1, CAC).      

Vítěz třídy – zadává se jedinci oceněnému známkou V1 ve třídě mladých, mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní může být výborným 1 zadáváno čekatelství českého šampionátu (ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, mezitřídě, třídě pracovní a vítězů – šampiónů CAC).      

Klubový vítěz (KV) – ten se zadává na klubových výstavách nejkrásnějšímu jedinci – psovi i feně ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů (z V1, CAC).      

Oblastní vítěz (OV) nebo Krajský vítěz (KrV) – zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.      

   

Nebuďte zklamaní, pokud první hodnocení na výstavě nebude podle Vašich představ. Každé hodnocení záleží na rozhodčím a může se výrazně lišit. Navíc rozhodčí posuzují na jedné straně úroveň chovatelského snažení a na druhé straně hodnotí psa podle daného standardu. Takže čím víc budete trénovat, tím spíše budete dostávat lepší hodnocení.      

Přejeme hodně úspěchů!