Psi jsou společenská stvoření žijící ve smečce a jejich smečkou se stává Vaše rodina. V každé smečce musí být určena sociální hierarchie. Vůdcem smečky je „alfa“ jedince, který je všude první, od všeho má to nejlepší, všichni ho respektují, nikdo mu nic nenařizuje. Každý podřízený jedinec si od alfa jedince musí nechat líbit všechno. Tímto alfa jedincem se musíte stát ve smečce Vy (a to už od štěněčího věku psa). Někteří psi jsou rození alfa psi a budou vždy testovat pevnost našeho nadřazeného postavení. Ale většina psů potřebuje a chce mít vůdce. Chce mít jistotu, vědět kam patří a co se od něj očekává, protože tak může v klidu být prostě psem.

– Cvičte psa každý den (třeba jen deset minut) a vyžadujte, aby pes splnil daný povel.

– Pes Vás neustále pozoruje a vnímá především řeč těla. Je zapotřebí stát vzpřímeně, používat intonaci hlasu a výraz očí k tomu, aby pes pochopil, že dosáhnete toho, co chcete. Musíte být klidní a důslední.

– Nechovejte se násilně nebo agresivně, naučte se plně využívat intonace hlasu.

– Vše co pes chce, si musí zasloužit. Veškeré příjemné věci, které chceme psovi dopřát (jídlo, pomazlení, hračka, procházka, vypuštění z vodítka, …) by měly být spojeny s určitým povelem (sedni, lehni, k noze, …). Pokud pes bude něco chtít, dejte mu povel, který zná, když povel vykoná, pochvalte ho a dejte mu, co chtěl, pokud  neposlechne, ignorujte ho.

– Veškeré aktivity řídíte Vy. Pokud si chce pes hrát, musíme to udělat tak, aby to vypadalo, že hru začínáte Vy. Když pes donese balónek, abyste mu ho házeli, chvilku psa ignorujte a až si vás přestane všímat, psa přivolejte a začněte si s ním hrát. Stejně by to mělo platit u pomazlení či čehokoli jiného.

– Jestliže pes povel zná, nikdy jej neopakujte! Při povelu stůjte vzpřímeně a mluvte rozhodným, ale klidným hlasem. Povely nekřičte, pes je schopen vnímat i velmi zvukově slabé povely.

– Je velmi důležité do výchovy zapojit všechny členy domácnosti. Pes musí poslouchat všechny.

– Určete svému psovi konkrétní místo (pelíšek) a naučte jej do něj chodit na povel.

– Do postele nebo na gauč pes smí jen když Vy mu to dovolíte. Pokud nemůžete psa dostat z gauče nebo z postele, zakažte mu tam vstup – případně do celé místnosti.

–  Nekrmte psa od stolu. Pes má mít své místo na krmení, kde by ho neměl nikdo rušit. Krmení by měl dostávat až po najezení členů rodiny. Dotěrnost psa při jídle lidí důsledně potlačujte.

– Pes by měl vcházet do dveří až po Vás nebo na povel.

– Cvičte koukání do očí, ale nesmíte uhnout očima jako první Vy, pes by to chápal jako Vaší podřízenost. Pokud nemůžete již pohled vydržet, tak hýbněte rukou nebo hoďte nějaký předmět, aby se pes po něm otočil.

– Učte psa, že mu můžete kdykoli odebrat misku s krmením nebo jiný předmět. Pokud pes zavrčí, okamžitě ho okřikněte a vynadejte mu. Misku či předmět odeberte, chvilku podržte a zase vraťte psovi. Pokud pes nevrčí, pochválíme ho. Psa by neměly u krmení rušit malé děti.

– Vyhýbejte se soutěživým, agresivním nebo silovým hrám se psem – např. přetahování umožňuje psovi získat dominantní postavení. Proto u dominantního psa musíte vyhrávat Vy. Hru vždy zahajujete a ukončujete Vy. Přestaňte dřív než se pes začne nudit.

– Pokud na Vás pes zavrčí, ukažte mu kdo je pánem tak, že mu řádně vyčiníte či ho jinak potrestáte, aby okamžitě vrčet přestal.

– Pokud pes někde leží či spí, nechoďte pro něj, ale přivolejte ho, a to i tehdy, když ho chcete jen pohladit.

– Pokud Vám pes sedí nebo leží v cestě, donuťte ho, aby se zvedl a uvolnil vám cestu, neobcházejte ani ho nepřekračujte.

– Ze všeho nejdůležitější je důslednost. Jakmile začnete některou zásadu používat, je nutné ji uplatňovat s dostatečnou důsledností a vytrvalostí a neustupovat.

Pokud si nebudete vědět rady s chováním svého psa, nevzdávejte se a obraťte se na odborníky, kteří Vám pomohou problémy řešit.