Základní údaje
Číslo FCI:
146
Skupina 6: Honiči, barváři a příbuzná plemena
Sekce 3: Příbuzná plemena
Původ: Jižní Afrikacelkps

Celkové vzezření
Ridgeback má představovat silného, svalnatého a aktivního psa, souměrné stavby těla. Je schopen vyvinout skutečně velkou rychlost při které se dokáže i otáčet a obracet. Při průměrné rychlosti je velice vytrvalý. Důraz se klade na pohyblivost a eleganci. V dospělosti jsou to statná a nádherná zvířata.

Ridge
Základní charakteristikou plemene je pruh srsti na hřbetě rostoucí opačným směrem než ostatní srst (ridge). Ridge musí být symetrický, jasně ohraničený, začínající těsně za lopatkami a zužující se až ke kyčelním kostem. Přední rozšířená část je tvořena dvěma chlupovými víry (korunkami) rostoucích proti sobě a co nejsouměrnějšími. Dolní okraje korunek nesmí zabírat více než 1/3 délky celého ridge. Průměrná šířka ridge je 5cm.

ridge-1024x492

IMGHlava a lebka
Hlava má být poměrně dlouhá, lebka protáhlá, mezi ušima poměrně široká, v klidu bez vrásek. Stop by měl být dobře vyznačený, a ne v jedné přímce od nosu k týlu. Nos má být černý nebo hnědý dle barvy srsti. Jinak zabarvený nos není povolen.

Zuby
Zuby v  silných čelistech, tvoří dokonalý, pravidelný a úplný nůžkový skus. Stojí v čelisti rovně a zvláště špičáky jsou dobře vyvinuty.

Krk
Krk je poměrně dlouhý, silný, elegantní a bez volné kůže.

Oči
Oči mají být poměrně dost od sebe a mají být kulaté, bystré a jiskrné s inteligentním výrazem. Jejich barva musí harmonizovat s barvou srsti a nosu. Černému nosu odpovídají tmavé oči, hnědému jantarové oči.

Uši
Uši mají být poměrně vysoko nasazené, středních rozměrů, u kořene poměrně široké a postupně se zužující k zaoblené špičce. Mají být nošeny blízko hlavy.

Morda
Čenich má být dlouhý, hluboký a silný, čelisti v rovině a silné s dobře vyvinutými zuby. Pysky mají být suché a přiléhající těsně k čelistem.

IMG_0001Šíje
Šíje má být poměrně dlouhá, silná a bez dlouhého hrdla.

Přední část těla
Bedra se mají svažovat, mají být čistá a svalnatá, jsou znakem rychlosti. Ramena má skloněná, čistá a svalnatá. Svalnaté lopatky jsou uloženy šikmo a jasně se rýsují. 

Tělo
Hrudník nemá být příliš široký, spíše obsáhlý a prostorný. Nejhlubší bod hrudě leží ve výšce lokte. Žebra jsou dobře rostlá, mírně klenutá nikdy ne kulatá. Hřbet mohutný a bedra silná, svalnatá a mírně klenutá. Předhrudí by mělo být při pohledu ze strany dobře viditelné.

Hrudní končetiny
Hrudní končetiny jsou úplně rovné, silné se silnými kostmi. Lokty těsně přiléhají k trupu. Při pohledu z boku by končetiny měly být širší než při pohledu zepředu. Má silné zápěstní klouby, zápěstí je mírně šikmo postavené.

Pánevní končetiny
Pánevní končetiny jsou suché, s jasně zřetelnými svaly, kolenní klouby jsou dobře zaúhlené s krátkým nártem.

Tlapy
Tlapy mají být kompaktní s dobře klenutými články prstů a kulaté, odolné a elastické polštářky. Mezi prsty a polštářky je srst.TALPKA

Ocas
Ocas má být silný u kořene a postupně se zužující ke špičce. Nemá být umístěn ani příliš vysoko, ani příliš nízko a má být nošen zdvižený mírně vzhůru, nikdy zatočený nad hřbet.far2far1

Pohyb
Chůze je prostorná, přímá, volná a čilá.

Srst
Má být krátká a hustá, na pohled hladká a lesklá, ale nikdy ne jako vlna ani jako hedvábí.far4far3

Barva
Zbarvení srsti je od světle pšeničné po červeně pšeničnou. Hlava, tělo, nohy a ocas mají být stejné barvy. Povolují se malé bílé znaky na hrudi a na prstech, je však nežádoucí mnoho bílých znaků na břichu nebo nad tlapami. Tmavý čenich a uši jsou povoleny. Nadměrné množství černých chlupů na srsti je nepřijatelné.

Váha a výška
Žádoucí váha u psů je 36,5kg a u fen 32kg s povoleným kolísáním o 2kg. Psi mají mít výšku v kohoutku 63 – 68,5cm a feny 61 – 66cm.